top of page

Jezioro KRZEMNO

Jezioro Krzemno to kolejne czaplineckie jezioro, które spokojnie może być nazywane „perełką”, zwłaszcza dla nurków i wędkarzy. Jezioro Krzemno jest bardzo dzikie, brak nad nim jakichkolwiek osad ludzkich (poza zbliżającym się powoli do jeziora Pławnem) lub ośrodków wypoczynkowych, więc wyprawa na urlop raczej "na dziko", pod namiotami - a noclegowo tylko w pobliskich miejscowościach, ale nie bezpośrednio przy jeziorze.

Woda jest bardzo przejrzysta, nawet do 5 metrów, dno piaszczyste - takiemu stanowi wód zdecydowanie sprzyja brak mocno zorganizowanej turystyki.

Jezioro ma wody I klasy czystości i należy do jezior lobeliowych, czyli bardzo czystych, w których występują rzadkie gatunki roślin, na czele z niedużą, biało kwitnącą Lobelią Dortmanna.

Dzięki przejrzystej wodzie jezioro Krzemno jest bardzo atrakcyjne dla płetwonurków, którzy często korzystają z uroków podwodnego świata tego jeziora, także polując tutaj z kuszą. Dużo zwalonych drzew, bujna roślinność do podziwiania przez nurkową maskę, no i duże ryby (ławice okoni, aż miło popatrzeć). Najgłębsze miejsce wg mapki batymetrycznej znajduje się jadąc od Pławna mnie więcej w połowie jeziora, przed przewężeniem!
Zdjęcia

bottom of page