top of page

MARINA CAMPER CAMPING

Nasza firma regularnie co rok rozbudowuje swoją marinę. W sezonie 2024 mamy nowe 2 miejsca postojowe VIP przy pomoście Bosmana. Każde miejsce jest z dostępem do WIFI, kamer monitoringu na Twoją łódź w twoim telefonie, wody, prądu oraz slipu. Ponadto marina jest całodobowo monitorowana, oświetlona oraz dozorowana przez Bosmana. Co najważniejsze, nasza marina jest umiejscowiona w zacisznej zatoce, co jest bezcennym atutem tego miejsca ze względu na brak falowania oraz wiatru. Pomosty abonamentowe są zamykane na klucz. Nie ma dostępu na nie nikt oprócz rezydenta.
CENY sezon 2024: (sezon zaczynamy od kwietnia do końca października - 7 miesięcy)

Abonamenty - cena dla jednostki pływającej zajmująca do 3 metrów szerokości pomostu. Postój rufą na muringu:

1.
Trzy rodzaje abonamentów:

- 3000 zł za postój jednostki na przez cały sezon (od 1 kwietnia do 1 listopada)  + (płatne z góry) tyłem do pomostu na muringu. W cenie miejsce na samochód oraz bez opłat + 2 osobowa załoga jednostki może przebywać na kempingu 

lub

- 2000 zł za postój jednostki przez cały sezon (od 1 kwietnia do 1 listopada) + (płatne z góry) tyłem do pomostu na muringu plus 25 zł os / doba + 25 zł parking / doba  (płatne wg korzystania z kempingu)

- 1000 zł za 1 m bieżący zajmowanego pomostu za postój jednostki przez cały sezon (od 1 kwietnia do 1 listopada) + (płatne z góry) - w przypadku gdy ktoś tak sobie życzy i chce postawić łódź bokiem do pomostu. W cenie miejsce na samochód oraz bez opłat + 2 osobowa załoga jednostki może przebywać na kempingu.


2. 700 zł / miesiąc za miejsce jeżeli interesuje Cię tylko krótki okres plus 25 zł os / doba + 25 zł parking / doba  (płatne wg korzystania z kempingu)

Oferta dla gości dopływających z jeziora - nie rezydentów abonamentowych:

25 zł / doba
 

Co jeszcze otrzymujesz w cenie? 

1. Prąd, woda, wifi, kamery online na pomoście
2. Woda na pomoście
3. Korzystanie z łazienek 
4. Korzystanie ze slipu 

5. Dostęp do zaplecza sanitarnego

6. Brak opłat dla załogi za korzystanie z infrastruktury kempingu
 

Cena korzystania ze slipu: 100 zł jednorazowe slipowanie (możliwość usługi pomocy samochodem 4x4)
 

Wolne miejsca obecnie:

IMG_0865_edited.jpg
typorama.png
Zrzut ekranu 2023-10-9 o 13_edited_edite

Regulamin MARINY

Regulamin Mariny Camper Camping „Słoneczne Tarasy"

Wprowadzenie:

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Mariny. Wejście na teren Mariny jest jednoznaczne ze znajomością i akceptacją regulaminu oraz zobowiązuje do przestrzegania jego przepisów.

1. Wstęp i akceptacja regulaminu

   - Wstęp na teren Mariny jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Wszyscy goście są zobowiązani do jego przestrzegania.

2. Parkowanie i ruch pojazdów

   - Wjazd i parkowanie pojazdów na terenie Mariny jest poszczone po otrzymaniu zgody i ważdy wjazd musi być uprzednio zgłoszony i ustalony z bosmanem. Teren przylegający do Mariny jest strefą rekreacyjną, nie parkingową, dlatego też wszelkie pojazdy powinny być parkowane na wyznaczonych miejscach parkingowych na wzgórzu przy recepcji.

   - Maksymalny czas postoju samochodu do rozładunku wynosi 15 minut. W przypadku potrzeby wydłużenia tego czasu, należy to uzgodnić z bosmanem. Dłuższy postój bez zgody bosmana będzie skutkować nałożeniem opłaty karniej wysokości 100zł 

  - Każdy pojazd wjeżdżający na teren kempingu i linii brzegowej przy Marinie musi posiadać kartę parkingową, którą można uzyskać w recepcji kempingu. Brak karty parkingowej jest równoznaczny z naruszeniem regulaminu oraz naliczeniem kary 100 zł.

   - Przestrzeganie tych zasad jest kluczowe dla zachowania estetyki kempingu oraz linii brzegowej, co przyczynia się do komfortu i bezpieczeństwa wszystkich użytkowników Mariny.

 

3. Zarządzanie Mariną i rola bosmana

   - Bosman jest nadrzędnym zarządcą Mariny i pełni kluczową rolę w koordynowaniu działań na jej terenie. Wszelkie wnioski, prośby, sugestie, a także zgłoszenia zmian, należy kierować bezpośrednio do bosmana. Jego decyzje są ostateczne w kwestiach zarządzania i organizacji pracy w Marinie.

 

4. Dostęp do łazienek i toalet

   - Do Mariny przypisane są indywidualne łazienki i toalety i wszyscy klienci Mariny mogą korzystać z nich nieodpłatnie. Użytkownicy zobowiązani są do dbania o czystość i porządek w używanych łazienkach.

 

5. Bezpieczeństwo na wodzie

   - Pływanie na silniku w basenie portowym i wzdłuż nabrzeża dozwolone jest tylko na minimalnej prędkości i bez wytwarzania dużej fali, z zachowaniem szczególnej ostrożności (max 5km/h).

 

6. Dostęp do pomostów i jednostek pływających

   - Osoby, które nie są właścicielami jachtów lub nie zostały przez nich oficjalnie upoważnione, mają zakaz wchodzenia na pomosty oraz na pokłady jednostek pływających. Naruszenie tej zasady może skutkować natychmiastowym usunięciem z terenu Mariny.

 

7. Zasady cumowania

   - Każdy jacht winien posiadać odpowiednie urządzenia cumownicze takie jak knagi, pachołki oraz odbijacze. Jacht powinien być prawidłowo zacumowany i zabezpieczony, a jachty kabinowe dodatkowo zabezpieczone przed swobodnym wejściem osób trzecich. Obsługa Mariny może dokonywać zmian w zacumowaniu jednostek w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

 

8. Odpowiedzialność za szkody

   - Właściciel jachtu, osoba prowadząca jacht lub upoważniony armator ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie szkody oraz błędy w sztuce żeglarskiej, które powstaną na terenie przystani. To oznacza, że są odpowiedzialni za wszelkie koszty naprawy szkód czy pokrycia strat.

 

9. Odpowiedzialność Mariny za szkody i kradzieże

   - Camper Camping „Słoneczne Tarasy” nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za kradzieże jachtów ani za szkody spowodowane działaniami osób trzecich. Właściciele jednostek powinni samodzielnie zadbać o odpowiednie zabezpieczenie swoich mienia.

 

10. Zasady przydziału miejsc w porcie

   - Miejsca cumownicze na kolejny sezon nawigacyjny są przydzielane na podstawie terminowo podpisanej umowy postoju. Dotychczasowi użytkownicy, którzy terminowo regulują należności portowe i przestrzegają regulaminu Mariny, mają pierwszeństwo w przydziale miejsc.

 

11. Warunki rezygnacji z postoju

   - Niepodpisanie umowy postoju lub nieuiszczenie opłat w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z automatyczną rezygnacją z postoju jednostki pływającej na nadchodzący sezon. 

 

12. Ochrona środowiska

   - Na terenie Mariny obowiązuje zakaz wyrzucania śmieci oraz wylewania nieczystości do wody. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z odpowiednio oznakowanych pojemników na śmieci i przestrzegania zasad recyklingu.

 

13. Konsekwencje naruszeń regulaminu

   - Nieprzestrzeganie regulaminu Mariny lub innych obowiązujących przepisów skutkuje obowiązkiem opuszczenia terenu przystani. W szczególnych przypadkach, za naruszenie przepisów może zostać wezwana Policja w celu podjęcia dalszych kroków prawnych.

 

14. Prawa i obowiązki w sytuacjach spornych

    - W sytuacjach spornych i nie objętych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

15. Bezpieczeństwo

    - Na każdym z pomostów dostępne są gaśnice oraz apteczki pierwszej pomocy. Wszyscy użytkownicy powinni być świadomi lokalizacji tych urządzeń i umieć z nich korzystać w razie potrzeby.

 

16. Monitoring i bezpieczeństwo

   - Marina jest monitorowana 24 godziny na dobę. Dostęp do systemu monitoringu WiFi jest możliwy po zgłoszeniu się do recepcji kempingu, gdzie użytkownicy mogą uzyskać dostęp na swoje urządzenia mobilne. To zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo dla wszystkich klientów Mariny.

 

17. Wodowanie jednostek

   - Wodowanie jednostek jest możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z bosmanem. Zarządca Mariny oferuje pomoc w postaci samochodu terenowego, który ułatwia tę czynność. Osoby potrzebujące wsparcia przy wodowaniu swojej jednostki powinny zgłosić tę potrzebę bosmanowi, który zorganizuje i przeprowadzi wodowanie.              

bottom of page